PatiŽntendossier en bescherming van de privacy

Ziekenhuizen zijn verplicht voor iedere patiŽnt een dossier aan te leggen. Het bevat de nodige verpleegkundige en medische gegevens zodat een optimale verzorging en behandeling kan worden gegarandeerd. Uiteraard is dit patiŽntendossier strikt vertrouwelijk en hebben enkel de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij je verzorging toegang tot je gegevens. Het aanleggen en bewaren van het patiŽntendossier gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Download hier het privacyreglement  van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

Je kan de privacywet en het privacyreglement van het Sint-Trudo Ziekenhuis inkijken aan het onthaal.

 

Gedeeld medisch dossier

In het kader van een medisch samenwerkingsverband (nexuzhealth) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen wordt je patiŽntendossier gedeeld met je zorgverleners in deze ziekenhuizen. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. Je vindt een lijst van de deelnemende ziekenhuizen op www.mynexuzhealth.be.

Doordat deze ziekenhuizen werken met een gedeeld dossier hoef je in het ene ziekenhuis niet meer te herhalen wat er in het andere ziekenhuis reeds gebeurde. Ook krijgt je behandelend arts steeds een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Dit komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van het ene nexuzhealth-ziekenhuis naar het andere gemakkelijker.

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij je behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier. Dit wil zeggen dat als je niet in ziekenhuis X behandeld wordt, je gegevens ook niet geraadpleegd kunnen worden in dat ziekenhuis. Pas wanneer je behandeld wordt bij een van de nexuzhealth-partners is je dossier toegankelijk voor de bertrokken zorgverleners van dat ziekenhuis.

Meer informatie over de implementatie van mynexuzhealth in het Sint-Trudoziekenhuis kan je lezen onder mijn dossier.

 

Het nationale eHealth-project: uitwisseling van gezondheidsgegevens

De overheid lanceerde veilige communicatiekanalen waarmee alle zorgverleners die op dat moment bij je behandeling betrokken zijn je medische gegevens kunnen consulteren. Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat de essentiŽle informatie uit je lokaal patiŽntendossier via dit systeem beschikbaar is. Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer je hier eenmalig toestemming voor geeft. Dit kan je doen aan de inschrijvingsbalie.

Je kan ook zelf online op elke moment je toestemming geven, intrekken of bepaalde zorgverleners uitsluiten van het recht op toegang via: https://www.ehealth.fgov.be/nl/myehealth/login.

Meer info vind je op: http://vlaamspatiŽntenplatform.be/paginatoestemming-delen-gezondheidsgegevens.

 

Informatie aan je huisarts

Je huisarts wordt van je opname op de hoogte gebracht tenzij je dit anders wil. In dat geval vragen we je dit te melden aan de dienst onthaal & inschrijvingen.

 

Filmen en fotograferen

Het is wettelijk niet toegestaan om andere patiŽnten, bezoekers, artsen of medewerkers van het Sint-Trudo Ziekenhuis herkenbaar te filmen of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit is een schending van het recht op afbeeldingen en op privacy. Deze foto's/filmopnames zijn enkel bestemd voor privťgebruik en mogen geenszins gepubliceerd worden op sociale media. Ook geluidsopnames zijn verboden zonder toestemming van de betrokkene(n).