Rechten van de patiŽnt

In 2002 kwam de wet rond de patiŽntenrechten tot stand. Deze wet beschrijft duidelijk de rechten en plichten van patiŽnten en hulpverleners.

Als patiŽnt heb je recht op:

 1. een kwaliteitsvolle dienstverlening
 2. vrije keuze van de zorgverstrekker
 3. informatie over je gezondheidstoestand en de voorgestelde behandeling
 4. geÔnformeerde toestemming of weigering van een behandeling of onderzoek
  4.bis vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen.
 5. informatie over verzekeringsdekking en vergunnings- of registratiestatus van de beroepsbeoefenaar
 6. een zorgvuldig bijgehouden patiŽntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift
 7. bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy)
 8. pijnbehandeling
 9. klachtenbemiddeling

Ook op de website http://www.patientenrechten.be/ vind je hierover meer informatie.

Meer info vind je eveneens in volgende brochures:

Je kan de volledige wet op de patiŽntenrechten inkijken aan het onthaal of op de ombudsdienst.

 

Als patiŽnt heb je ook plichten:

 • Heb respect voor de zorgverleners, andere medewerkers en medepatiŽnten in het ziekenhuis.
 • Geef je arts alle informatie over je gezondheidstoestand (welke klachten heb je, welke medicatie neem je al, volg je nog andere medische behandelingen, enz.). Dit is belangrijk voor de diagnose en behandeling.
 • Kom afspraken voor consultaties en ingrepen na. Als je niet kan komen, verwittig de zorgverlener dan zo snel mogelijk.
 • Volg de raadgevingen van de zorgverstrekker nauwkeurig op.
 • Rook niet in het ziekenhuis.

Voor meer informatie over je rechten en plichten als patiŽnt kan je terecht bij de ombudsdienst.

 

Regels Sint-Trudo Ziekenhuis