Vertegenwoordiger - vertrouwenspersoon

Je mag altijd een vertrouwenspersoon aanduiden die je kan bijstaan bij het verkrijgen van de informatie over je gezondheidstoestand. Indien je dit wil, mag de vertrouwenspersoon je patiŽntendossier inkijken, of een afschrift vragen. De vertrouwenspersoon mag niet in jouw plaats beslissingen nemen omtrent je ziekte en behandeling. Een vertrouwenspersoon kan eigenlijk om het even wie zijn: een familielid, een buur, een goede vriend, een andere arts.

Indien je wil, kan je ook een wettelijk vertegenwoordiger aanduiden. Je vertegenwoordiger zal, indien je niet langer in staat bent om beslissingen te nemen omtrent je gezondheid (bv. als je in een coma belandt), de rechten van de patiŽnt uitoefenen in jouw naam, en dus ook beslissingen nemen omtrent je gezondheid en behandeling. Als je geen vertegenwoordiger aanduidt, en je bent niet langer in staat om je rechten uit te oefenen, dan treedt in vervangende volgorde je echtgeno(o)t(e)/partner, je meerderjarige kinderen, je ouders of je meerderjarige broer of zus op als vertegenwoordiger.

Documenten:

Voor meer informatie over je rechten en plichten kan je terecht bij de ombudsdienst.