Psychologische dienst

Wanneer je geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte heeft dit niet alleen impact op het fysisch welzijn maar ook op het psychisch welzijn van jezelf en je familie. Er komen heel wat gevoelens en veranderingen bij kijken. De balans in het leven kan danig verstoord worden, zowel op persoonlijk/familiaal vlak als in je werksituatie. Het is mogelijk dat je je door je ziekte angstig, gespannen, verdrietig en zelfs kwaad voelt.

Soms zijn deze zaken moeilijk te bespreken met de omgeving.

Een psycholoog kan je helpen deze gevoelens te begrijpen en te plaatsen wanneer je vastzit in je verwerkingsproces. Zolang je opgenomen bent, kun je psychologische ondersteuning krijgen. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden. Als je na je ontslag uit het ziekenhuis een verdere behandeling wil, verwijzen wij je graag door naar een externe psychologische dienst.

Je kan de psychologen bereiken op volgende nummers (als je belt vanuit het ziekenhuis, draai je enkel de laatste vier cijfers):

  • Hilde Severijns - 011 69 93 27 
  • Stephanie Macoy - 011 69 93 25
  • Nele Kerkhofs - 011 69 93 26

of via e-mail op psychologen@stzh.be. Je kan onze tussenkomst ook vragen via de arts en het verplegend personeel van de afdeling.