Sociale dienst

Als sociale dienst willen wij een brug slaan tussen thuis en ziekenhuis. 'Ziek zijn' raakt mensen en hun omgeving immers in alle domeinen van het dagelijks leven.

Waarschijnlijk rijzen er bij een ziekenhuisopname vele vragen. Jij en je familie kunnen bij ons dan ook terecht voor:

  • psychosociale begeleiding en ondersteuning
  • wegwijs in de sociale voorzieningen (aanvragen tegemoetkomingen ...)
  • hulp bij administratie (ziekteverzekering, borgstelling ...)
  • ontslagvoorbereiding (wat is er nodig om een terugkeer naar de thuissituatie haalbaar te maken?)
  • organisatie van de thuiszorg (thuisverpleging, gezinshulp, warme maaltijden ...)
  • praktische en materiŽle vragen (vervoer, tolken, uitleenmateriaal ...)
  • doorverwijzing naar andere, meer gespecialiseerde diensten, naar residentiŽle opvang (rusthuis, revalidatiecentrum, hersteloord ...)

Aan elke afdeling in het ziekenhuis is een sociaal werker verbonden. Als je vragen hebt of een gesprek wil, kun je ons altijd contacteren. Wanneer je vooraf een afspraak maakt, kunnen we meer tijd voor je vrijmaken. Je kan ons rechtstreeks bereiken op tel. 011 69 91 40 (vanuit het ziekenhuis op tel. 9140) of via sociale.dienst@stzh.be, of je kan onze tussenkomst aanvragen via de arts en het verplegend personeel van de afdeling.