PatiŽntendossier en bescherming van de privacy

Ziekenhuizen zijn verplicht voor iedere patiŽnt een dossier aan te leggen. Het bevat de nodige verpleegkundige en medische gegevens zodat een optimale verzorging en behandeling kan worden gegarandeerd. Uiteraard is dit patiŽntendossier strikt vertrouwelijk en hebben enkel de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij uw verzorging toegang tot uw gegevens. Het aanleggen en bewaren van het patiŽntendossier gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Download hier het privacyreglement  van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

U kunt de privacywet en het privacyreglement van het Sint-Trudo Ziekenhuis inkijken aan het onthaal.

 

Gedeeld medisch dossier

In het kader van een medisch samenwerkingsverband (nexuzhealth) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen wordt uw patiŽntendossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. U vindt een lijst van de deelnemende ziekenhuizen op www.mynexuzhealth.be.

Doordat deze ziekenhuizen werken met een gedeeld dossier hoeft u in het ene ziekenhuis niet meer te herhalen wat er in het andere ziekenhuis reeds gebeurde. Ook krijgt uw behandelend arts steeds een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Dit komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van het ene nexuzhealth-ziekenhuis naar het andere gemakkelijker.

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit wil zeggen dat als u niet in ziekenhuis X behandeld wordt, uw gegevens ook niet geraadpleegd kunnen worden in dat ziekenhuis. Pas wanneer u behandeld wordt bij een van de nexuzhealth-partners is uw dossier toegankelijk voor de bertrokken zorgverleners van dat ziekenhuis.

 

Het nationale eHealth-project: uitwisseling van gezondheidsgegevens

De overheid lanceerde veilige communicatiekanalen waarmee alle zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn uw medische gegevens kunnen consulteren. Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat de essentiŽle informatie uit uw lokaal patiŽntendossier via dit systeem beschikbaar is. Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer u hier eenmalig toestemming voor geeft. Dit kunt u doen aan de inschrijvingsbalie.

U kunt ook zelf online op elke moment uw toestemming geven, intrekken of bepaalde zorgverleners uitsluiten van het recht op toegang via: https://www.ehealth.fgov.be/nl/myehealth/login.

Meer info vindt u op: http://vlaamspatiŽntenplatform.be/paginatoestemming-delen-gezondheidsgegevens.

 

Informatie aan uw huisarts

Uw huisarts wordt van uw opname op de hoogte gebracht tenzij u dit anders wenst. In dat geval vragen we u dit te melden aan de dienst onthaal & inschrijvingen.

 

Filmen en fotograferen

Het is wettelijk niet toegestaan om andere patiŽnten, bezoekers, artsen of medewerkers van het Sint-Trudo Ziekenhuis herkenbaar te filmen of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit is een schending van het recht op afbeeldingen en op privacy. Deze foto's/filmopnames zijn enkel bestemd voor privťgebruik en mogen geenszins gepubliceerd worden op sociale media. Ook geluidsopnames zijn verboden zonder toestemming van de betrokkene(n).