De ziekenhuisfactuur

Uw ziekenhuisfactuur bevat alle kosten die verband houden met uw verblijf en/of behandeling in het ziekenhuis.

De factuur is opgesteld volgens de huidige RIZIV-reglementering en bestaat uit  vijf rubrieken. Op uw factuur worden de kosten opgesplitst:

1. bedrag ten laste van uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds, arbeidsongevallenverzekering)

2. bedrag ten laste van uzelf

    • persoonlijke tussenkomst (wettelijk vastgelegde bedragen zoals remgelden);
    • supplementen (kamersupplement, niet-vergoedbare producten, supplementen op erelonen en dergelijke).

Op de dag dat u het ziekenhuis verlaat, hoeft u niets te betalen. De factuur wordt achteraf naar u en naar uw ziekenfonds of verzekeringsinstelling gestuurd.

Uw behandeling en/of opname bepaalt het soort factuur dat u ontvangt:

  • Raadpleging: factuur voor ambulante zorg;
  • Opname in dagziekenhuis: factuur daghospitalisatie of factuur voor ambulante zorg (*)
  • Opname met verblijf: hospitalisatiefactuur

(*) Of uw medische handeling met een factuur voor ambulante zorg of een factuur daghospitalisatie wordt aangerekend, wordt bepaald door de RIZIV-nomenclatuur voor de bewuste handeling of door de toegediende medicatie. Het RIZIV heeft een limitatieve lijst van prestaties opgesteld voor de prestaties die als factuur daghospitalisatie mogen aangerekend worden. 

 

Uw factuur rechtstreeks naar uw (hospitalisatie)verzekeraar

Het ziekenhuis kan uw factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar sturen als u bent aangesloten bij een verzekeringsmaatschappij waarmee het ziekenhuis een overeenkomst heeft.

Het ziekenhuis werkt samen met DKV, Assurcard en Medi-Assistance.

Zie tips voor een opname als u een hospitalisatieverzekering heeft.

 

Bankgegevens

Rekeningnaam: Sint-Trudo Ziekenhuis vzw
Rekeningnummer: BE12 7845 7730 2192
Munt: EUR
BIC: GKCCBEBB

 

Inlichtingen

U kunt de dienst facturatie contacteren via tel. 011 69 92 22 of via facturatie@stzh.be, iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.