Vertegenwoordiger-vertrouwenspersoon

U mag altijd een vertrouwenspersoon aanduiden die u kan bijstaan bij het verkrijgen van de informatie over uw gezondheidstoestand. Indien u dit wenst, mag de vertrouwenspersoon uw patiŽntendossier inkijken, of een afschrift vragen. De vertrouwenspersoon mag niet in uw plaats beslissingen nemen omtrent uw ziekte en behandeling. Een vertrouwenspersoon kan eigenlijk om het even wie zijn: een familielid, een buur, een goede vriend, een andere arts.

Indien u wenst, kunt u ook een wettelijk vertegenwoordiger aanduiden. Uw vertegenwoordiger zal, indien u niet langer in staat bent om beslissingen te nemen omtrent uw gezondheid (bv. als u in een coma belandt), de rechten van de patiŽnt uitoefenen in uw naam, en dus ook beslissingen nemen omtrent uw gezondheid en behandeling. Indien u geen vertegenwoordiger aanduidt, en u bent niet langer in staat om uw rechten uit te oefenen, dan treedt in vervangende volgorde uw echtgeno(o)t(e)/partner, uw meerderjarige kinderen, uw ouders of uw meerderjarige broer of zus op als vertegenwoordiger.

Documenten:

Voor meer informatie over uw rechten en plichten kunt u terecht bij de ombudsdienst.