Visie omtrent het levenseinde

Het Sint-Trudo Ziekenhuis streeft naar een optimale zorg- en dienstverlening voor alle patiŽnten gesteund op een totale mensbenadering en gedragen door een christelijke geloofsvisie. Dit veronderstelt een zorgzame en zinvolle begeleiding tijdens het levenseinde.

Het palliatief support team van het ziekenhuis speelt hierin een cruciale rol. Ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals het stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar. Het palliatief support team gebruikt stappenplannen bij het omgaan met dergelijke vragen, om zo misverstanden te vermijden (zowel tussen patiŽnt en hulpverleners, als tussen hulpverleners onderling). Er wordt een groot belang gehecht aan communicatie en uitwisseling van informatie tussen de hulpverleners, de patiŽnt en zijn familie.

Euthanasie is mogelijk in het Sint-Trudo Ziekenhuis indien voldaan wordt aan alle wettelijke bepalingen en indien de arts bereid is de euthanasie uit te voeren volgens het vooropgestelde stappenplan.

Het is belangrijk dat u als patiŽnt op voorhand nadenkt over het levenseinde. Dit noemt men vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdige zorgplanning omvat communiceren met uw familieleden en betrokken hulpverleners over uw wensen en kijk op de zorg rond het levenseinde. Indien gewenst kan dit ook vastgelegd worden in een wilsbeschikking. Zo is men op momenten dat u het zelf niet meer kan aangeven (bv. als u buiten bewustzijn bent of onherroepelijk verward) of als u niet langer wilsbekwaam bent, op de hoogte van wat u wil en niet wil. U kunt ook een wettelijk vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon aanduiden die in dergelijke momenten in uw naam kan en mag beslissen.

Als u vragen hebt over het levenseinde, vroegtijdige zorgplanning en de verschillende wilsbeschikkingen, kunt u terecht bij het palliatief support team. Ook op de website van LEIF (LevensEinde Informatie Forum) en RWS (vzw Recht op Waardig Sterven) vindt u hierover meer informatie.