Uw verblijf


sublinken_arrow.gif  Uw verzorging sublinken_arrow.gif  Dagindeling
sublinken_arrow.gif  Maaltijden sublinken_arrow.gif  Brandveiligheid
sublinken_arrow.gif  Tips veiligheid sublinken_arrow.gif  Verloren voorwerpen
sublinken_arrow.gif  Onthaalbrochure

Uw verzorging

Naast de medische behandeling is het voor ons ziekenhuis ook van prioritair belang dat u een kwaliteitsvolle verzorging krijgt. Concreet betekent dit dat uw noden - zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal vlak - centraal staan en dat de verpleegkundigen hun verzorging hierop afstemmen.

Iedere patiŽnt wordt daarom zowel tijdens de dag-, avond- als nachtshiften toegewezen aan een verantwoordelijke verpleegkundige. Deze verpleegkundige is tijdens uw verblijf in het ziekenhuis uw aanspreekpersoon voor uw verzorging en meteen ook uw pleitbezorger naar andere collegaís of medewerkers toe. Hij/zij is verantwoordelijk voor de opvolging en de evaluatie van uw verzorging en staat hiervoor in nauw overleg met de hoofdverpleegkundige, de behandelend arts en zijn/haar collegaís. Bij het beŽindigen van de dagtaak rapporteert de verantwoordelijke verpleegkundige over uw toestand in het dossier en licht hij/zij de nieuwe verantwoordelijke in over uw verzorging. Ondervindt u toch ongemakken of problemen omtrent uw verzorging, dan kunt u zich steeds richten tot de hoofdverpleegkundige van uw afdeling.

 

IMG_9793.JPG

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis proberen wij uw zelfredzaamheid zo groot mogelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Wij vragen u dan ook om, binnen uw mogelijkheden, te participeren in uw verzorging. Hierover worden individueel met u afspraken gemaakt. Dit kan gaan over deels of geheel instaan voor uw hygiŽnische verzorging, innemen van medicatie, afhalen en terugbrengen van uw persoonlijke voedingskeuze Ö

Indien u dit wenst, kunt u een familielid aanduiden om u te adviseren/ondersteunen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. U kunt dit aangeven bij de vragenlijst die zal afgenomen worden bij uw opname.

 

Pijn

Een goede pijnbehandeling vermindert het risico op complicaties en zorgt voor een sneller herstel en een betere revalidatie. Daarom vragen de verpleegkundigen u dagelijks of u pijn heeft en wordt met een pijnlatje gemeten hoeveel pijn u heeft. Hierbij staat 0 voor geen pijn en 10 voor de meest erge pijn die u zich kunt voorstellen. Deze gegevens worden genoteerd in uw patiŽntendossier. Indien nodig starten we n overleg met uw behandelend arts een aangepaste pijnbehandeling. Het is niet altijd mogelijk om uw pijn volledig weg te nemen, maar wel deze tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Indien u toch pijn blijft voelen, moet u dit steeds melden.
Folder 'Bewust kiezen voor minder pijn'.

 

Dagindeling

De tijdstippen voor verzorging, onderzoeken, medicatie en patiŽntenronde van de arts verschillen van afdeling tot afdeling. De verpleegkundige op uw afdeling zal u alle concrete informatie geven over de gang van zaken op de afdeling. De meeste afdelingen beschikken ook over een eigen onthaalfolder waarin u deze informatie kunt terugvinden.

Overleg vooraf even met de verpleegkundige indien u van plan bent de afdeling te verlaten, zodat geplande onderzoeken of behandelingen niet in het gedrang komen. Gelieve ook een kamerjas te dragen bij het verlaten van de afdeling.

terug

Maaltijden

Tijdens uw verblijf komt een diŽtiste bij u langs om te vragen naar uw voedingsgewoontes en/of dieet. Het is immers belangrijk dat uw voeding overeenstemt met de noden van uw gezondheid. Op basis van deze eenmalige bevraging worden de standaardmaaltijden individueel aangepast. Het standaard weekmenu vindt u op uw kamer. Dieetmaaltijden kunnen hiervan afwijken. Indien u vragen heeft, kunt u steeds terecht bij de diŽtiste van uw afdeling.

terug

Brandveiligheid

Om de brandveiligheid in ons ziekenhuis te garanderen, willen we u vragen rekening te houden met volgende punten:

  • Indien u persoonlijke elektrische apparaten (laptop, gsm-lader Ö) meebrengt naar het ziekenhuis dienen deze in goede staat te verkeren en mogen ze geen gebreken vertonen.
  • Het is niet toegestaan om persoonlijke apparaten die hitte genereren (waterkoker, elektrisch deken, koffiezetapparaat Ö) mee te brengen naar het ziekenhuis of er te gebruiken. Een haardroger is wel toegestaan.
  • Uit veiligheidsoverwegingen is ook het aansteken van kaarsen of theelichtjes verboden.
  • Roken is enkel toegestaan in de rookcabine buiten rechts van de ingang. Ook op het ziekenhuisterrein geldt een absoluut rookverbod. Meer info over rookverbod Ö

 terug

Tips veiligheid

Zoals heel wat openbare plaatsen zijn ook ziekenhuizen een mikpunt voor diefstallen. Hou daarom rekening met volgende tips:

  • Laat alle waardevolle voorwerpen thuis en breng zo weinig mogelijk geld mee naar het ziekenhuis.
  • Laat uw handtas, portefeuille of andere waardevolle bezittingen niet onbewaakt achter als u de kamer verlaat. Sommige kamers hebben een opbergkluisje. Maak er gebruik van.
  • Draag zelf zorg voor uw persoonlijke bezittingen zoals bril, gebit, linnen.
  • Voor de kraamafdeling: maak op het geboortekaartje aan uw kamerdeur uw adresgegevens onleesbaar.
  • Indien u iets verdacht opmerkt, verwittig dan onmiddellijk een verpleegkundige of het onthaal.
  • Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

terug

Verloren voorwerpen

Indien u voorwerpen in het ziekenhuis heeft vergeten of verloren, neemt u best zo snel mogelijk contact op met het onthaal. Gevonden voorwerpen kunnen er tot 1 maand nadien afgehaald worden.

terug

Onthaalbrochure

Uw opname roept ongetwijfeld tal van vragen bij u op. In de onthaalbrochure proberen we al zoveel mogelijk antwoorden te geven en u wegwijs te maken in ons ziekenhuis. U ontvangt deze brochure bij uw opname. Daarnaast beschikken ook de meeste afdelingen over een specifieke onthaalfolder en zijn er tal van informatiefolders voorhanden over de onderzoeken, behandelingen of ingrepen die in ons ziekenhuis uitgevoerd worden. Onthaalbrochure (pdf).

terug