12 juni 2020

Wegenwerken in de omgeving van Sint-Trudo Ziekenhuis

Vanaf maandag 15 juni starten werkzaamheden op de Diestersteenweg voor Sint-Trudo Ziekenhuis.

De voorbereidende werken, zonder verkeershinder, werden enkele weken geleden gestart. Deze voorbereidende fase is ondertussen afgerond.

Meer ingrijpende werken starten vanaf maandag 15 juni.
Voor bezoekers aan het ziekenhuis betekent dit dat er een parkeerverbod is voor het ziekenhuis en aldus de parkeerplaatsen langs de rijbaan tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.

Voor het ziekenhuis zal verkeer in 2 richtingen mogelijk blijven, maar dit kan wel met enige hinder gepaard gaan.

Als de werken afgerond zijn, zal de omgeving rond Sint-Trudo Ziekenhuis, Atheneum en Wiric beschikken over vernieuwde riolering, vernieuwde en veilige oversteekpunten en bushavens, alsook vrijliggende fietspaden en bijbehorende voetpaden. Ook het kruispunt wordt aangepakt zodat er een maximaal conflictvrije regeling wordt ingesteld.