Uw veiligheid

Help mee aan veilige zorg

In het Sint-Trudo Ziekenhuis willen we naast kwaliteitsvolle zorg ook veilige zorg leveren aan onze patiŽnten. Artsen en medewerkers doen er alles aan om uw verblijf veilig te laten verlopen.

Als patiŽnt kunt ook u een belangrijke bijdrage leveren. Hieronder enkele tips.

 

Identificatie

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis of op de spoedafdeling wordt verzorgd, krijgt u een identificatiebandje om de pols met daarop uw naam en geboortedatum. Kijk deze gegevens onmiddellijk na. Wanneer er iets niet klopt, meld dit dadelijk aan de verpleegkundige of aan de balie. Het is belangrijk dat u dit bandje aanhoudt tijdens de volledige duur van uw verblijf in het ziekenhuis. Werd uw polsbandje toch om ťťn of andere reden verwijderd, vraag dan op uw afdeling zo snel mogelijk een nieuw. Tijdens uw verblijf zullen onze medewerkers u regelmatig naar uw naam en geboortedatum vragen. Dit kan soms storend zijn, maar hierdoor worden misverstanden in verband met uw behandeling en verzorging vermeden.

 

Medicatie

Neem bij uw opname een actuele lijst mee van de medicatie die u thuis inneemt, zowel voorgeschreven medicatie als medicatie of supplementen die u op eigen initiatief neemt. Overloop eventueel met uw huisarts dit lijstje, zodat u zeker bent dat de lijst volledig is. Breng bij uw opname de medicatie in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. Gebruik hiervoor het thuismedicatiezakje dat in het opnamedossier zit.
Licht de hulpverlener zeker in over geneesmiddelen die u niet verdraagt, allergieŽn en andere gezondheidsproblemen die u hebt.

De behandelend arts in het ziekenhuis beslist verder over uw medicatiebehandeling tijdens uw verblijf. Volgens zijn/haar instructies goed op. De thuismedicatie kan (tijdelijk) aangepast worden om operaties of behandelingen niet te verstoren of omdat bepaalde geneesmiddelen niet samen mogen ingenomen worden.

Heeft u twijfels over de medicatie die u krijgt, vraag meteen meer uitleg.

 

Stel vragen

Onze artsen zullen u informeren over uw aandoening, over de geplande onderzoeken of behandeling en over eventuele risico's.

Vraag steeds meer uitleg aan de arts of aan de verpleegkundige, zeker als er iets onduidelijk is of als u zich ergens zorgen over maakt. Informeer u steeds over de behandeling. Schrijf eventueel een aantal zaken op papier, dan kunt u nadien nog extra uitleg vragen mochten er nog zaken onduidelijk zijn. Ook bij uw ontslag vraagt u best voldoende uitleg: hoe ziet de verdere behandeling er uit, welke medicatie moet u nemen, waar moet u nog aan denken ...

 

Voorzorgen voor een veilige operatie

Als u geopereerd moet worden, bespreek dan op voorhand met de arts het verloop van de ingreep. Laat de arts voor de operatie met een pijl aanduiden waar u geopereerd zal worden. Blijf nuchter wanneer u dat wordt gevraagd.

 

Zorg voor een goede persoonlijke hygiŽne

Een goede hygiŽne is erg belangrijk om de verspreiding van bacteriŽn tegen te gaan en infecties te voorkomen. Was en ontsmet geregeld uw handen met water en zeep of met alcoholgel. De verpleegkundigen en artsen doen dit ook en dragen indien nodig handschoenen wanneer u wordt verzorgd.

 

Valpreventie

Onveilig schoeisel (bv. pantoffels) is vaak de oorzaak van valongelukken, thuis of in het ziekenhuis. Kies daarom voor schoeisel met een gesloten hiel en een stevige zool. Om dergelijke ongevallen te voorkomen, gaan we bij een opname preventief samen met u bekijken of u een verhoogd risico loopt om te vallen.