Het beroepsgeheim op uw dossier

Uw patiŽntendossier bevat de nodige verpleegkundige en medische gegevens zodat een optimale verzorging en behandeling kan worden gegarandeerd. Uiteraard is uw patiŽntendossier strikt vertrouwelijk en hebben enkel de artsen, verpleegkundigen en paramedici die betrokken zijn bij uw verzorging toegang tot uw gegevens.

In het kader van een medisch samenwerkingsverband (nexuzhealth) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen wordt uw patiŽntendossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier.

Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.

Uw patiŽntendossier kan het voorwerp uitmaken van een (informatieve) studie*. Wij zien er steeds op toe dat, bij de inzage van uw dossier voor dergelijke studies, uw privacy met het nodige respect behandeld wordt.

 * Met een studie wordt bedoeld: het raadplegen van gegevens uit bestaande (patiŽnten)dossiers, medische dossiers of administratieve dossiers of bestanden en het verwerken van de gegevens ervan louter voor eigen gebruik. De gegevens worden steeds geanonimiseerd wanneer zij worden verwerkt om te worden meegedeeld aan een derde of wanneer de verwerking ervan gepubliceerd wordt.

Met het oog op kwaliteitsverbetering is het mogelijk dat een interne of externe auditor je patiŽntendossier inkijkt. De auditoren zijn op dezelfde wijze gebonden aan hun geheimhoudingsplicht als de zorgverleners zelf. Als u verkiest dat uw patiŽntengegevens niet worden ingekeken in het kader van kwaliteitsaudits, dan kunt u dit melden aan de dienst opname en dan zullen wij dit uiteraard respecteren.

Download hier het privacyreglement van het Sint-Trudo Ziekenhuis.