Pastorale begeleiding

De pastorale dienst wil vanuit een christelijke inspiratie existentiŽle en spirituele zorg aanbieden. De pastorale dienst richt zich niet uitsluitend tot mensen die vanuit een specifiek christelijk of religieus referentiekader met zingevingsvragen omgaan, maar tot iedereen, patiŽnt, naasten van de patiŽnt, zorgverleners, ziekenhuismedewerkers ... iedereen die in gesprek wil gaan rond zingeving en zijn of haar geloofsbeleving. Deze spirituele begeleiding is gratis. U kunt een gesprek met een pastor aanvragen via de verpleging.

Geloofsbeleving en spirituele zorg nemen een belangrijke plaats in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Een ernstige medische aandoening is steeds een ingrijpend gebeuren. Het brengt heel wat zorgen met zich mee. Hoe moet het nu verder thuis of op het werk? Soms wordt heel uw leven overhoop gegooid. Er rijzen vragen die uw hart en uw bestaan ten diepste raken: Heeft mijn leven nog zin? Waarom overkomt mij dit? Hoe moet ik dit dragen? Hoe kan ik vrede vinden in mijn hart? Is er een God die mij dragen kan?

Zo'n vragen gaan over de zin van uw leven. Ze zijn er omdat uw bestaan door elkaar wordt geschud en misschien uw toekomst er anders uitziet. Deze ervaringen zijn niet altijd even gemakkelijk te delen met de mensen die dicht bij u staan. In het ziekenhuis zijn er pastores die in een sfeer van veiligheid en vertrouwen willen luisteren naar wat u bezighoudt en naar de vragen die daaruit voortvloeien.

Waar ziekte mensen isoleert, willen pastores weer verbinding brengen met zichzelf, met elkaar en met God. Als pastores willen wij mensen in het ziekenhuis schroomvol nabij te zijn:
- met respect voor hun waardigheid
- met fijngevoeligheid voor de situatie, en
- in het besef van Gods aanwezigheid.

De medewerkers van de pastorale dienst zijn opgeleid om te kunnen omgaan met levensvragen en geloofsvragen. Zij kunnen u bijstaan door naar u te luisteren, samen met u te zoeken naar zin, mee te leven met wat u bezighoudt. U kunt altijd naar iemand van de pastorale dienst vragen.

U kunt de pastores bereiken op volgende nummers (als u belt vanuit het ziekenhuis, draait u enkel de laatste vier cijfers):
- Madeleine Burghoorn - 011 69 91 45
- Ann Stevens - 011 69 91 46

of via een e-mail naar pastorale.dienst@stzh.be.


sublinken_arrow.gif Kapel en vieringen sublinken_arrow.gif Beschikbaarheid

sublinken_arrow.gif Sacramenten en rituelen

sublinken_arrow.gif Afscheid in het mortuarium
sublinken_arrow.gif Communie sublinken_arrow.gif Andere levensbeschouwing


glasraam-kapel.jpg  

Kapel en vieringen

Het ziekenhuis beschikt over een kapel waarin u steeds welkom bent. U kunt er even tot rust komen, bidden of een elektrisch devotielichtje branden. Omwille van veiligheidsredenen mogen er gťťn echte kaarsen gebrand worden in de kapel. De noveenkaarsen van het ziekenhuis zijn nog wel in de kapel te koop. U kunt de pastores vragen om u te begeleiden naar de kapel. De kapel bevindt zich op de 1ste verdieping van blok D (vanuit de centrale inkomhal volgt u de turquoise D).

Elke dinsdag wordt in de kapel een middaggebed gehouden van 15.00 tot 15.15 uur. Op zondag en op kerkelijke feestdagen is er een eucharistieviering of een gebedsdienst om 10.00 uur. Als u wenst te komen meevieren in de kapel, kan u dit vragen aan de verpleging. Een vrijwilliger kan u dan komen halen, eventueel met rolstoel. U kunt de vieringen ook op uw tv-toestel volgen via kanaal 90.

kapelnieuw1.jpg

terug

Sacramenten en rituelen

Ook voor gebed, sacramenten of rituelen zijn pastores beschikbaar. Er zijn tal van momenten waarop u nood kan hebben aan een pastor:

  • als u wilt danken voor uw pasgeboren kindje en het wilt laten zegenen
  • als uw kindje ziek is en u denkt aan een doop
  • als u de ziekenzalving of ziekenzegen wilt ontvangen op uw kamer
  • als u de communie wilt ontvangen
  • als u een gesprek wilt hebben dat de weg kan openen naar vergeving of verzoening
  • als u afscheid wilt nemen van een geliefd persoon

 
terug 

Communie

Indien u dat wenst, kunt u de communie op uw kamer ontvangen. U kunt uw wens bij  het ontbijt kenbaar maken aan de verpleging.
De communie wordt gegeven op volgende dagen:

  • G1, G2, G30, F1, I1, I2: op dinsdag, donderdag en zondag
  • D30, Z2 en Z3: op woensdag, vrijdag en zondag
  • en op alle afdelingen: op kerkelijke feestdagen

terug

Beschikbaarheid

U kunt de ziekenhuispastores vragen voor een bezoek tijdens de dag. Er is een pastor aanwezig tussen 8.30 en 16.30 uur.

Indien u een beroep wilt doen op een priester of diaken uit uw parochie of kennissenkring, kunnen wij u daarbij helpen. 

Het is goed om tijdig uw pastorale vragen voor te leggen. Wij ijveren ervoor om u de best mogelijke spirituele zorg aan te bieden. Helaas is deze niet meer mogelijk na 20.00 uur.

terug

Afscheid in het mortuarium

Het mortuarium van het Sint-Trudo Ziekenhuis (tevens het stadsmortuarium van Sint-Truiden) bevindt zich op verdieping -1 van blok G (gele kleur). Als u hier een geliefd persoon wilt groeten, kunt u tijdens de werkdag een beroep doen op een pastor voor ondersteuning, voor een gebed of voor een afscheidsritueel. Familie, vrienden en/of kennissen kunnen - bij voorkeur in groep - een laatste groet brengen aan een overledene opgebaard in de begroetingsruimte van het mortuarium. Deze begroeting is dagelijks mogelijk van 14.00 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 15.30 uur. Gelieve wel vooraf een afspraak te maken via het onthaal (011 69 91 01). Indien gewenst is er een rouwmap beschikbaar met teksten voor afscheidsvieringen.

terug

Andere levensbeschouwing

De pastores zijn er voor alle patiŽnten en hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. De pastores behoren zelf tot de katholieke traditie maar staan open voor alle mensen die op zoek zijn naar zingeving. U hoeft niet katholiek te zijn om een beroep te doen op een pastor. Iedereen heeft levensvragen en zinvragen en deze kunnen bij een opname in het ziekenhuis plots opduiken.

Als u zelf tot een andere traditie behoort en u zou graag met een hulpverlener uit die levensbeschouwing of dat geloof praten, dan kan dat. Wij kunnen op uw verzoek een vertegenwoordiger van uw eredienst contacteren.

terug